Koroid Pleksus Papillomu Nedir? Belirtileri, Tedavisi

Koroid pleksus papillomu (choroid plexus papilloma), nadir görülen bir beyin tümörü türüdür. Genellikle iyi huyludurlar (benign). Benign ayrıca büyümenin vücudun diğer bölgelerine yayılmadığı anlamına gelir. Bu tip tümörün beynin dışına yayılması çok nadirdir.

Bu yazıda: Koroid pleksus papilloma nedir? Koroid pleksus papillomunun belirtileri nelerdir? Teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır? gibi soruların ayrıntılı yanıtlarını bulabilirsiniz.

Koroid Pleksus Papillomu Nedir?

Koroid pleksus papillomları, hem pediyatrik (daha yaygın) hem de yetişkin popülasyonda ortaya çıkabilecek nadir, iyi huylu (WHO grade I) nöroepitelyal intraventriküler bir tümördür.

Bu tümör koroid pleksusta büyür. Koroid pleksus, beyin omurilik sıvısını (BOS) yapan beyin içindeki bir doku tabakasıdır.

Koroid pleksus papillomları bir koroid pleksus tümörü türüdür. Diğer tipler “atipik koroid pleksus papillomu” ve “koroid pleksus karsinomlarıdır“. Yaşamın ilk yılında meydana gelen beyin tümörlerinin yüzde 10 ila 20’si koroid pleksus tümörleridir.

Koroid pleksus papillomu ve atipik koroid pleksus papillomu hem kansersizdir hem de koroid pleksus tümörlerinin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu tümörler yavaş büyür ve nadiren beynin veya omuriliğin diğer bölümlerine yayılır. Koroid pleksus papillomları tüm koroid pleksus tümörlerinin yaklaşık % 80’ini oluşturur.

Koroid pleksus karsinomları ise daha agresif bir şekilde büyür ve diğer iki tipe göre yayılma olasılığı daha yüksektir. Koroid pleksus karsinomu daha az yaygındır ve tüm koroid pleksus tümörlerinin yüzde 25-35’ini oluşturur.

Yetişkinlerde koroid pleksus papillomu dördüncü ventrikülde oluşma eğilimi gösterirken, çocuklarda lateral ventrikülde oluşur. Dördüncü ventrikül serebellum ve beyin sapı arasındadır. Beyincik, dengenizi ve koordinasyonunuzu kontrol eden beyninizin bir parçasıdır. Beyin sapı nefes, yutma, göz hareketleri ve diğer hayati fonksiyonları kontrol eder.

Koroid pleksus papillomları beynin çok fazla beyin omurilik sıvısı (BOS) yapmasına neden olabilir. Ayrıca BOS’un normal drenajını da engelleyebilir. Beyindeki bu aşırı BOS (hidrosefali), beyinde tehlikeli olabilecek bir basınç yaratabilir.

Bu beyin tümörü kanser olmasa bile, yine de sorunlara neden olabilir. Beyin dokusuna karşı baskı yapabilir ve baş ağrısı, görme problemleri veya bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir. Koroid pleksus papillomu için standart tedavi, tümörü çıkarmak için ameliyattır.

Koroid Pleksus Papillomunun Nedenleri

Koroid pleksus papillomanın nedeni henüz bilinmiyor. Bazı enfeksiyonların, genetik faktörlerin, bağışıklık sistemi problemlerinin veya çevresel faktörlerin bu tümörlere neden olma rolü olabilir. Bazı durumlarda nadir gen değişiklikleriyle (mutasyonlar) bağlantılı olabilir.

Koroid Pleksus Papillomu Belirtileri

Koroid pleksus papillomları çoğu zaman beyinde artan basınca yol açar. Bu, aşağıdaki gibi semptomlara neden olabilir:

  • Baş ağrısı (yaygın)
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Uyuklama
  • Göz problemleri
  • Baş dönmesi ve denge sorunları
  • Yürümedeki zorluklar
  • Nöbetler (nadir)

Tümörün beyindeki yerine bağlı olarak belirtileriniz farklı olabilir. Belirtileriniz yavaş başlayabilir ve zamanla kötüleşebilir.

Nasıl Teşhis Edilir?

Koroid pleksus papillomayı teşhis etmek için kullanılan testler ve prosedürler şunları içerir:

  • Fizik muayene: Koroid pleksus papillomunun teşhisi genellikle tıbbi öykü incelemesi ve nörolojik muayene ile başlar. Bu işlem sırasında çocuğunuzun görme, işitme, denge, koordinasyon ve refleksleri test edilir.
  • Beyin görüntüleme testleri: Beynin görüntülerini oluşturmak için yapılan testler manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) içerebilir. MRG ayrıca doktorunuzun ameliyatı planlamasına yardımcı olur.
  • Biyopsi: Tümörden küçük doku parçaları alınır. Laboratuarda mikroskopla incelenir.

Koroid Pleksus Papillomu Tedavisi

Koroid pleksus papillomları için ana tedavi ameliyattır. Çocukların yüzde 85 ila 100’ü tümörün tamamen çıkarılmasıyla başarılı bir şekilde tedavi edilir ve daha fazla tedaviye ihtiyaç duymaz. Bu tümörler nadiren geri döner.

Tümörün sadece bir kısmı çıkarılırsa, tekrar büyüyebilir, ancak muhtemelen yayılmayacaktır.


Kaynaklar ve Referanslar:
1: What is choroid plexus papilloma?
2: Choroid plexus tumor
3: What is a choroid plexus tumor?

onay Bu yazı yalnızca "yüksek kaliteli kaynaklar" referans alınarak yazılmıştır.
YAZAR: Cüneyt Şakar
Genel sağlık, hastalıklar ve sağlıklı yaşam bilgisini erişilebilir ve anlaşılabilir hale getirmeye adamış sertifikalı bir sağlık yazarıdır.
Başa dön tuşu