Beckwith-Wiedemann Sendromu Nedir? Belirtileri, Tedavisi

Beckwith-Wiedemann sendromu (Beckwith-Wiedemann syndrome, BWS), vücudun birçok bölümünü etkileyen nadir bir genetik hastalıktır.

Bu sendrom ayrıca Wiedemann-Beckwith sendromu, EMG sendromu, Beckwith-Wiedemann spektrumu ve Beckwith-sendromu olarak da adlandırılmaktadır.

Bu yazıda: Beckwith-Wiedemann sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? Nedenleri nelerdir? Teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır? gibi soruların ayrıntılı yanıtlarını bulabilirsiniz.

Beckwith-Wiedemann Sendromu Nedir?

Beckwith-Wiedemann sendromu (BWS), aşırı büyüme ile karakterize edilen genetik bir hastalıktır. BWS, konjenital bir durumdur, bu da doğumda mevcut olduğu anlamına gelir.

BWS, aşırı büyüme sendromu olarak sınıflandırılır, bu da etkilenen bebeklerin normalden oldukça büyük olduğu (makrozomi) ve çocuklukta alışılmadık bir oranda büyümeye ve kilo almaya devam ettiği anlamına gelir.

Büyüme yaklaşık 8 yaşına kadar yavaşlamaya başlar ve bu duruma sahip yetişkinler her zaman alışılmadık derecede uzun değildirler.

Beckwith Wiedemann sendromlu bazı çocuklarda, vücudun bir tarafı diğer tarafına göre anormal şekilde büyüyebilir ve bu da asimetrik bir görünüme yol açabilir. Hemihiperplazi olarak bilinen bu alışılmadık büyüme deseni, genellikle zamanla daha az belirgin hale gelir.

Hastalığın belirtileri ve semptomları çocuktan çocuğa değişiklik gösterebilir.

BWS’nin en yaygın özellikleri arasında makrozomi (büyük beden), dil büyümesi (makroglossia), karın duvarı defektleri (omfalosel veya göbek fıtığı), en sık Wilms tümörü ve hepatoblastom olmak üzere belirli çocukluk kanserleri gelişme riskinin artması, böbrek anomalileri, belirli iç organların genişlemesi (organomegali), yenidoğan döneminde hipoglisemi (düşük kan şekeri) ve olağandışı kulak kırışıklıkları veya çukurları bulunur.

Beckwith-Wiedemann sendrom bulunan çoğu çocuk ve yetişkin, durumla ilişkili ciddi tıbbi sorunlara sahip değildir. Yaşam beklentisi genellikle normaldir.

BWS Ne Kadar Yaygındır?

Beckwith-Wiedemann sendromu erkekleri ve kadınları eşit sayıda etkiler. İnsidansın genel popülasyondaki 10.500 ila 13.700 kişiden 1’inde meydana geldiği tahmin edilmektedir.

Hafif derecede etkilenen insanlar teşhis edilmediklerinden, genel popülasyondaki gerçek BWS sıklığını belirlemek zordur.

Beckwith-Wiedemann Sendromunun Nedenleri

BWS, kromozom 11 üzerindeki genlerdeki kusurlardan kaynaklanır. Bununla birlikte, kusurun meydana geldiği süreç karmaşıktır. Nedenleri ile ilgili bazı görüşler gen ekspresyonundaki anormallikler, metilasyon döngüsündeki değişiklikler, kromozom 11’deki aktif genlerin dengesizliği, genetik mutasyonlar ve daha fazlasını içerir.

BWS’nin gelişiminden sorumlu genetik faktörlerin anlaşılması zor olabileceğinden, sorularınızı ve endişelerinizi cevaplamak için bir genetik uzmanına başvurabilirsiniz.

BWS Nasıl Kalıtılır?

BWS’li kişilerin yaklaşık yüzde 85’inde bu sendromun aile öyküsü yoktur. Bununla birlikte, Beckwith-Wiedemann sendromlu bir çocuğun ebeveynleri, bozukluğu olan başka çocuklara sahip olma riski altında olabilir. Bu risk, durumun genetik nedenine bağlıdır.

Ailevi geçiş, bu sendromlu kişilerin yaklaşık yüzde 10-15’inde görülür. Bu ailelerin çoğunda, durumun otozomal dominant kalıtım modeli olduğu görülmektedir. Otozomal dominant kalıtım, değişmiş genin bir kopyasının tipik olarak bozukluğa neden olmak için yeterli olduğu anlamına gelir.

Bu vakaların çoğunda, Beckwith-Wiedemann sendromlu bireyler genetik değişimi annelerinden miras alırlar. Bazen, değişmiş geni devralan kişi, durumun karakteristik belirtilerinden ve semptomlarından hiçbirine sahip olmayacaktır.

Nadiren, Beckwith-Wiedemann sendromu, kromozom 11’in yapısındaki değişikliklerden kaynaklanır. Bu kromozomal anormalliklerin bazıları bir ebeveynden miras alınırken, diğerleri üreme hücrelerinin (yumurta ve sperm) oluşumu sırasında veya doğumdan önce gelişimin en erken aşamalarında rastgele olaylar olarak ortaya çıkar.

Beckwith-Wiedemann Sendromu Belirtileri

BWS belirtileri kişiden kişiye büyük ölçüde değişir. Bazı kişilerin hafif bir şekilde etkilenmesine neden olurken, diğerleri daha belirgin şekilde etkilenir.

Etkilenen bireyler aşağıda listelenen tüm belirtilere sahip olmayabilir. BWS belirtileri şunları içerir:

  • Büyük doğum ağırlığı ve uzunluğu (makrozomi)
  • Vücudun bir tarafının diğer tarafa göre daha büyük olması (hemihiperplazi)
  • Konuşma, beslenme ve nefes almada zorluklara neden olabilecek büyük bir dil (makroglossia)
  • Yenidoğan döneminde kan dolaşımında düşük şeker düzeyleri (hipoglisemi)
  • Karın duvarında fıtık veya omfalosel gibi anormallikler
  • Böbrekler, karaciğer ve pankreas gibi organlarda genişleme
  • Kalp ile ilgili bazı sorunlar
  • Kulak memesinde veya kulağın arkasında çukurlar veya kırışıklıklar
  • Kanserli olmayan kan damarı büyümesi (hemanjiomlar)
  • Özellikle çocukluk çağında kanser riskinte artış

Beckwith-Wiedemann sendromu olan çocuklar, özellikle Wilms tümörü adı verilen bir tür böbrek kanseri ve hepatoblastoma adı verilen bir karaciğer kanseri türü geliştirme riski altındadır. Daha az yaygın olarak, diğer maligniteler de rapor edilmiştir (örneğin, adrenokortikal karsinom, nöroblastom, rabdomyosarkom).

Tümörler bu rahatsızlığa sahip insanların yaklaşık yüzde 10’unda gelişir ve neredeyse her zaman çocuklukta görülür.

Bununla birlikte, BWS’li çocukların anneleri, prematüre doğum ve polihidramnios (bebeğin suyunun fazla olması) da dahil olmak üzere gebelik komplikasyonlarına sahip olabilir.

Nasıl Teşhis Edilir?

Bws’yi teşhis etmek için doktorunuz durumun ayırt edici özelliklerini arayacaktır. Genellikle, yenidoğanlar BWS ile ilişkili belirgin özelliklere sahiptir, bu da doktorun tanımlanabilir belirti ve semptomlara dayanarak klinik tanı koymasını sağlar.

Karın duvarındaki anormallikler, çocuğun daha büyük ve uzun olması ve genişlemiş bir dil gibi bulgular çocuğun BWS olabileceğini düşündüren ipuçlarıdır.

Bununla birlikte, bir teşhisi doğrulamak için, doktorun hastanın tıbbi geçmişine, semptom profiline bakması, fizik muayenesini tamamlaması ve ilgili laboratuvar sonuçlarını gözden geçirmesi gerekir.

Tipik olarak, doktor çocukta BWS’nin nedenini de açıklayabilecek olan genetik test de önerecektir. Ek olarak, genetik testler BWS’nin aile üyelerinden geçip geçmediği, nasıl geçeceği ve diğer çocukların durumu devralma riski olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olabilir.

Bazı durumlarda, bazı prosedürler doğumdan önce yapılabilir (prenatal olarak). Örneğin, ultrason görüntüleme, gelişmekte olan fetüsün organ boyutunun ve genel boyutunun değerlendirilmesine izin verebilir ve fetüsü çevreleyen artmış amniyotik sıvı (hidramnios), genişlemiş plasenta, omfalosel, genişlemiş karın çevresi ve/veya diğer anormallikler gibi BWS’yi düşündüren diğer bulguları ortaya çıkarabilir. BWS şüphesi varsa, prenatal test mevcuttur.

Beckwith Wiedemann Sendromu Tedavisi

BWS tedavisi, her bir bireyde belirgin olan spesifik semptomlara yöneliktir. Tedavi, uzman bir ekibin koordine çabalarını gerektirebilir. Genetikçiler, çocuk doktorları, plastik cerrahlar, böbrek uzmanları, diş uzmanları, konuşma patologları, çocuk onkologları ve diğer sağlık uzmanlarının etkilenen bir çocuğun tedavisini sistematik ve kapsamlı bir şekilde planlaması gerekebilir.

Hipoglisemi Tedavisi

BWS’li yenidoğanlarda hipogliseminin hızlı saptanması ve tedavisi için kan şekeri düzeylerinin düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Yenidoğan hipoglisemi genellikle hafif ve geçici olmasına rağmen, ilişkili nörolojik komplikasyonların önlenmesinde hızlı tespiti ve tedavisi esastır.

Tedavi önlemleri intravenöz glikoz, sık beslenme, bazı ilaçlar ve / veya bazı durumlarda cerrahi müdahaleyi içerebilir.

Karın Duvarı Defektleri Tedavisi

Göbek fıtığı olan birçok bebekte defekt yaklaşık bir yaşına kadar kendiliğinden kaybolabilir. Göbek fıtığı giderek genişlemedikçe, kendiliğinden düzelmedikçe (örneğin yaklaşık üç veya dört yaşında) ve / veya belirli komplikasyonlarla ilişkili değilse, cerrahi genellikle gerekli değildir.

Bununla birlikte, omfalosel (karın duvarındaki açıklıktan karın içi organların dışarı çıkması) olan yenidoğanlarda, kusurun cerrahi onarımı tipik olarak doğumdan kısa bir süre sonra gereklidir.

Makroglossi Tedavisi

Anormal derecede büyük bir dilin (makroglossi) neden olduğu beslenme güçlükleri, özel meme uçlarının kullanılması veya nazogastrik tüpün geçici olarak yerleştirilmesi ile tedavi edilebilir.

Etkilenen bazı çocuklar dil küçültme ameliyatı olabilir. Bu tür cerrahi, makroglossia dentoskeletal defektlere, psikososyal problemlere, üst hava yolu tıkanıklığına veya yutma, besleme ve konuşma güçlüğüne neden olursa yapılır. Makroglossi tıbbi bir müdahale olmadan da kendiliğinden düzelebilir.

Kanserlerin Tedavisi

BWS’li bebekler ve çocuklar, BWS ile birlikte oluşabilecek bazı malignitelerin (örn. Wilms tümörü, hepatoblastom) erken teşhisini ve tedavisini mümkün kılmak için önerilen düzenli karın ve böbrek (renal) ultrasonları ve serum alfa-fetoprotein seviyelerine tabi tutulmalıdır.

Alfa-fetoprotein (AFP) karaciğer tarafından üretilen bir proteindir. AFP düzeyleri genellikle bebeklik döneminde azalır; ancak bazı maligniteler varsa AFP kan serumunda anormal olarak yükselebilir. AFP seviyelerindeki zaman içindeki eğilim BWS’li çocuklarda izlenmelidir (6 haftada bir veya minimum 3 ayda bir, 4 yaşına kadar).

Maligniteler BWS ile birlikte gelişirse (örneğin, wilms tümörü, hepatoblastoma), uygun tedavi önlemleri, mevcut spesifik malignite, hastalığın derecesine ve/veya diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Tedavi yöntemleri cerrahi, bazı antikanser ilaçların (kemoterapi) kullanımı, radyasyon tedavisi ve/veya diğer önlemleri içerebilir.

Diğer Durumların Tedavisi

Kalp, mide-bağırsak ve böbrek anomalileri olan çocuklar için bazı ilaçlar, cerrahi işlemler veya başka tıbbi müdahaleler gerekebilir. Hemihiperplazisi olan hastalar için de ortopedik değerlendirme yapılabilir.

Beckwith-Wiedemann Sendromlu Hastalar İçin Sonuçlar (Prognoz)

Beckwith-Wiedemann sendromu olan çocukların çoğu sağlıklı yetişkinler olarak büyür. BWS’nin fiziksel özellikleri genellikle çocuklar büyüdükçe daha az fark edilir hale gelir. Ergenlik döneminde büyüme normalleşme eğilimindedir ve kanser riski azalır.

Bu bozuklukları olan yetişkinler normal bir yaşam sürdürebilir ve sağlıklı çocuk sahibi olabilirler. Genellikle normal zekâ ve normal ömürleri vardır.

Bacak uzunluğundaki bir farklılık veya dil büyümesi gibi Beckwith-Wiedemann sendromunun görünür, fiziksel belirtilerinden bazıları, cerrahi düzeltme gerektirebilir, ancak özelliklerin çoğu zamanla daha az belirgin hale gelir.


Kaynaklar ve Referanslar:
1: Beckwith-Wiedemann syndrome
2: What is Beckwith-Wiedemann syndrome?
3: Beckwith-Wiedemann syndrome (BWS)
4: Wiedemann-Beckwith syndrome
5: An Overview of Beckwith-Wiedemann Syndrome

onay Bu yazı yalnızca "yüksek kaliteli kaynaklar" referans alınarak yazılmıştır.
YAZAR: Cüneyt Şakar
Genel sağlık, hastalıklar ve sağlıklı yaşam bilgisini erişilebilir ve anlaşılabilir hale getirmeye adamış sertifikalı bir sağlık yazarıdır.
Başa dön tuşu