Dil Büyümesi (Makroglossia) Nedir? Nedenleri, Tedavisi

Dil büyümesi (macroglossia), dilin normalden daha büyük olması durumudur.

Dil büyümesi tıpta makroglossia olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca genişlemiş dil veya dev dil terimleri de bu durumu tanımlar.

Dilin büyümesi, çoğunlukla, bir tümör gibi bir büyümeden ziyade, dil üzerindeki doku miktarındaki artıştan kaynaklanır. Dilin büyümesi, konuşma, yemek yeme, yutma ve uyku sırasında sorunlara neden olabilir.

Bu yazıda: Dil büyümesi (makroglossia) nedir? Dil büyümesinin belirtileri nelerdir? Dil büyümesinin nedenleri nelerdir? Teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır? gibi soruların ayrıntılı yanıtlarını bulabilirsiniz.

Dil Büyümesi Nedir?

Dil büyümesi (makroglossia), dilin anormal genişlemesidir. Dil büyümesinin birçok nedeni vardır ve en sık çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür. Makroglossia genellikle dilin görünümüne dayanarak teşhis edilir.

Dil büyümesi, çok çeşitli konjenital (doğumdan itibaren mevcut) ve edinilmiş koşullarla ilişkilendirilebilir veya izole bir özellik olarak ortaya çıkabilir (başka anormallikler olmadan). Çoğu durumda, vasküler malformasyonlar (kan damarı anormallikleri) ve kas hipertrofisi (kas kütlesinde artış) nedeniyle oluşur.

Dil büyümesiyle ilişkili kalıtsal veya konjenital bozukluklar arasında Down sendromu, Beckwith-wiedemann sendromu, primer amiloidoz ve konjenital hipotiroidizm bulunur.

Edinilmiş nedenler ise travma, kanser, endokrin bozukluklar ve inflamatuar veya bulaşıcı hastalıkları içerebilir. İzole, konjenital makroglossia genetik olabilir, otozomal dominant (baskın) bir şekilde kalıtsal olabilir.

Tedavi, altta yatan neden ve ciddiyete bağlıdır ve hafif vakalarda konuşma terapisinden, daha ağır vakalarda dilin boyutunu azaltmak için ameliyat gerekebilir.

Makroglossia Ne Kadar Yaygındır?

İzole otozomal dominant makroglossia çok nadirdir ve tıbbi literatürde yaklaşık 50 vaka bildirilmiştir. Diğer durumlarda prevalans, makroglossinin ikincil olduğu altta yatan hastalığa bağlıdır.

Örneğin, makroglossia Beckwith-Wiedemann sendromunun (BWS) çoğu vakasında görülür ve bu sendromun prevalansının 17.000 doğumda 1 olduğu tahmin edilmektedir.

Dil Büyümesinin Nedenleri

Makroglossia, çok çeşitli konjenital (doğumdan itibaren mevcut) ve edinilmiş koşullarla ilişkilendirilebilir veya izole bir özellik (başka anormallikler olmadan) olarak ortaya çıkabilir. Çoğu durumda, vasküler malformasyonlar (kan damarı anormallikleri) ve kas hipertrofisi (kas kütlesinde artış) nedeniyle oluşur.

Macroglossia, Beckwith-Wiedemann sendromu, hemanjiom, akromegali, primer amiloidoz, konjenital hipotiroidi, Down sendromu, Apert sendromu ve diğerleri dahil olmak üzere bazı kalıtsal veya konjenital bozukluklardan etkilenen kişilerde bulunabilir.

Makroglossia, maligniteler (kanserler), metabolik/endokrin bozukluklar ve enflamatuar veya enfeksiyöz hastalıklar da dahil olmak üzere bazı edinilmiş bozuklukların bir işareti olabilir.

Nadir durumlarda, makroglossia, doğuştan veya kazanılmış başka bir nedenle ilişkili olmayan kalıtsal bir hastalık olarak ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda, bozukluk genetik olarak otozomal dominant (baskın) bir özellik olarak aktarılır.

Dominant genetik bozukluklar, anormal genin bir kopyasının, hastalığa neden olması için yeterli olduğu anlamına gelir. Anormal gen, ebeveynlerden miras alınabilir veya etkilenen bireyde yeni bir mutasyonun (gen değişikliği) sonucu olabilir. Hastalığın etkilenen ebeveynden çocuğuna aktarılma riski, doğan çocuğun cinsiyetine bakılmaksızın her hamilelik için yüzde 50’dir.

Dil Büyümesi Belirtileri

Dilde büyüme aşağıdaki gibi bazı komplikasyonlara yol açabilir:

 • Özellikle küçük çocuklarda solunum güçlüğü
 • Nefes alma zorluğu ve uyku sırasında horlama
 • Konuşma problemleri
 • Çiğneme, yutma ve yeme zorluğu
 • Alt çenenin boyutunda artış
 • Dişler arasında artan boşluk
 • Diş malpozisyonu (dişlerin yanlış konumlanması) veya çarpık diş
 • Dişlerden gelen basınç nedeniyle dilin yanlarda buruşuk olması. Buna “taraklı dil” denir.
 • Ortodontik anormallikler
 • Dil yaraları ve ağız enfeksiyonları
 • Aşırı tükürük salgısı ve salya akması
 • Ağız kenarlarında yaralar
 • Burun yerine ağızdan solunması ve buna bağlı ağız kuruluğu
 • Bazı durumlarda dil ağzından çıkıntı yapabilir

Nasıl Teşhis Edilir?

Makroglossia tanısı, altta yatan nedeni belirlemeye odaklanır. Doktor, büyümüş dilin BWS veya başka bir anormallik sonucu olup olmadığını değerlendirmek için çocuğunuzun semptomlarını ve aile öyküsünü değerlendirecek ve fiziksel bir muayene yapacaktır.

Dil büyümesinin altında yatan nedeni belirlemek için testler de testler yapılabilir. Bu durumun birçok potansiyel nedeni olduğundan testler değişebilir.

Dil Büyümesi Tedavisi

Makroglossia için tıbbi tedavi, altta yatan neden tanımlandığında yararlıdır ve nedeni tıbbi olarak tedavi edilebilir (hipotiroidizm, enfeksiyon veya amiloidoz gibi). Örneğin, neden hipotiroidizm olarak tespit edilirse, hipotiroidizm tedavisi makroroglossiyi tedavi etmeye de yardımcı olabilir. Nedenin net olmadığı durumlarda, tıbbi tedavilerin yararlı olmadığı kanıtlanmıştır.

Bazı durumlarda, semptomlar ameliyat gerektirecek kadar şiddetli olmayabilir. Hafif vakalar veya minimal semptomları olan olgular için tedavi gerekmez.

Hafif makroglossia vakalarında konuşma terapisi faydalı olabilir. Daha ciddi vakalarda ameliyat (glossektomi) gerekli olabilir. Cerrahi prosedürler konuşma, çiğneme ve beslenme ile ilgili sorunları azaltmaya yardımcı olabilir. Tedavi, genişlemiş dilin neden olabileceği çarpık dişlerin düzeltilmesi için ortodontik tedaviyi de içerebilir.

Bununla birlikte, çocuğunuzun makroglossisine Beckwith-Wiedemann sendromu neden oluyorsa, hastalıkla ilişkili tüm semptomları yönetmek önemlidir.

BWS’Lİ çocuklar, wilms tümörü (nefroblastoma), pankreatoblastoma ve hepatoblastoma gibi kanser riski altında oldukları için maligniteler için düzenli olarak takip edilmelidir.


Kaynaklar ve Referanslar:
1: What is macroglossia?
2: About macroglossia

onay Bu yazı yalnızca "yüksek kaliteli kaynaklar" referans alınarak yazılmıştır.
YAZAR: Cüneyt Şakar
Genel sağlık, hastalıklar ve sağlıklı yaşam bilgisini erişilebilir ve anlaşılabilir hale getirmeye adamış sertifikalı bir sağlık yazarıdır.
Başa dön tuşu