DICER1 Geni Nedir?

DICER1 geni (DICER1 gene), diğer genlerin aktivitesini (ekspresyonunu) düzenlemede rol oynayan bir protein yapmak için talimatlar sağlar. Dicer proteini, mikroRNA (miRNA) adı verilen bir molekülün üretimine yardımcı olur.

MikroRNA’lar, DNA’nın kimyasal bir kuzeni olan RNA’nın kısa uzunluklarıdır. Dicer, miRNA üretmek için öncü RNA moleküllerini keser (ayırır).

MikroRNA’lar, protein üretim sürecini bloke ederek gen ekspresyonunu kontrol eder. Bir genden protein üretmenin ilk aşamasında, haberci RNA (mRNA) adı verilen başka bir RNA türü oluşur ve protein üretimi için bir plan görevi görür.

MikroRNA’lar, belirli mRNA moleküllerine bağlanır ve proteinin yapıldığı süreci durdurur. Bazen miRNA’lar, protein üretimini de engelleyen mRNA’yı parçalar. Genlerin ekspresyonunu düzenlemedeki bu rolü sayesinde Dicer, hücre büyümesi ve bölünmesi (proliferasyon) ve özel işlevler üstlenmek için hücrelerin olgunlaşması (farklılaşma) dahil olmak üzere birçok süreçte yer alır.

DICER1 Genindeki Değişikliklerle İlgili Sağlık Sorunları (Hastalıklar)

Aşağıdaki hastalıklar DICER1 genindeki değişikliklerle ilişkilidir.

 1. DICER1 sendromu

1: DICER1 Sendromu

DICER1 genindeki mutasyonlar DICER1 sendromuna neden olur. Bu hastalığı olan kişiler, özellikle akciğerlerin bazı tümörleri (pleuropulmoner blastoma), böbreklerde (kistik nefroma), yumurtalıklarda (Sertoli-Leydig tümörleri) ve alt boyunda kelebek şeklinde bir bez olan tiroidde (multinodüler guatr) gibi birçok tümör geliştirme riski altındadır.

Bu mutasyonların çoğu, muhtemelen miRNA üretemeyen anormal derecede kısa bir Dicer proteinine yol açar. MiRNA tarafından düzenleme olmadan, genler anormal şekilde eksprese (ifade) edilir, bu da hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesine ve bölünmesine ve tümör oluşumuna neden olabilir.

Genomik Konum (Lokasyon)

DICER1 geni 14. kromozom üzerinde yer alır.

DICER1 Geni İçin Kullanılan Diğer İsimler

 • DCR1
 • Dicer
 • dicer 1 ribonükleaz III
 • dicer 1, çift-sarmallı RNA-spesifik endoribonükleaz
 • dicer 1, ribonükleaz tip III
 • Dicer1, Dcr-1 homologu
 • DICER_ İNSAN – (DICER_HUMAN)
 • endoribonükleaz Dicer
 • helikaz MOI
 • RNAse motifli helikaz
 • helikaz-moi
 • HERNA
 • K12H4.8-LIKE
 • KIAA0928
 • MNG1

Kaynaklar ve Referanslar:
1: What is the DICER1 gene?

onay Bu yazı yalnızca "yüksek kaliteli kaynaklar" referans alınarak yazılmıştır.
YAZAR: Cüneyt Şakar
Genel sağlık, hastalıklar ve sağlıklı yaşam bilgisini erişilebilir ve anlaşılabilir hale getirmeye adamış sertifikalı bir sağlık yazarıdır.
Başa dön tuşu