KAT6B Geni Nedir?

KAT6B geni (KAT6B gene), histon asetiltransferaz adı verilen bir tür enzim yapmak için talimatlar sağlar.

Bu enzimler, DNA’ya bağlanan yapısal proteinler olan ve kromozomlara şekillerini veren histonları değiştirir. Histonlar üzerindeki belirli konumlara asetil grubu adı verilen küçük bir molekül ekleyerek, histon asetiltransferazlar belirli genlerin aktivitesini kontrol eder.

KAT6B geninden üretilen histon asetiltransferazın işlevi hakkında çok az şey bilinmektedir. Diğer birçok proteinle etkileşime girdiği vücuttaki hücrelerde ve dokularda aktiftir. İskelet ve sinir sisteminin gelişimi de dahil olmak üzere erken gelişim için önemli olan genleri düzenlediği görülmektedir.

KAT6B Genindeki Değişikliklerle İlgili Sağlık Sorunları (Hastalıklar)

Aşağıdaki hastalıklar KAT6B genindeki değişikliklerle ilişkilidir.

 1. Genitopatellar sendrom
 2. Ohdo sendromu, Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson varyantı
 3. Koloboma
 4. Kanserler
 5. Tümörler

1: Genitopatellar Sendrom

KAT6B genindeki en az sekiz mutasyon, genital anormallikler, eksik veya gelişmemiş diz kapakları (patella), zihinsel engellilik ve vücudun diğer kısımlarını etkileyen anormalliklerle karakterize nadir bir durum olan genitopatellar sendromlu kişilerde tanımlanmıştır.

Genitopatellar sendroma neden olan mutasyonlar, ekzon 18 olarak bilinen bir bölgede KAT6B geninin sonuna yakın meydana gelir. Bu mutasyonlar, kısaltılmış bir histon asetiltransferaz enziminin üretimine yol açar.

Araştırmacılar, kısaltılmış enzimin tam uzunluktaki versiyondan farklı çalışabileceğinden ve erken gelişim sırasında çeşitli genlerin düzenlenmesini değiştirebileceğinden şüpheleniyorlar. Değiştirilen enzim farklı bir işlev üstlendiğinden, bu mutasyonlar “fonksiyon kazanımı” olarak tanımlanır. Bununla birlikte, bu değişikliklerin genitopatellar sendromun spesifik özelliklerine nasıl yol açtığı belirsizdir.

2: Ohdo Sendromu, Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson Varyantı

KAT6B genindeki 10’dan fazla mutasyonun Ohdo sendromunun Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson (SBBYS) varyantına neden olduğu bulunmuştur.

Bu durum, genitopatellar sendrom (yukarıda tarif edilen) ile örtüşen belirti ve semptomlara sahiptir, ancak bazı spesifik gelişimsel anormallikler iki durum arasında farklılık gösterir.

Ohdo sendromunun SBBYS varyantına neden olan mutasyonlar, KAT6B geni boyunca tanımlanmıştır, ancak bunların çoğu ekzon 18’de meydana gelir. Çalışmalar, bu mutasyonların muhtemelen her hücrede KAT6B geninin bir kopyasından fonksiyonel histon asetiltransferaz üretimini engellediğini göstermektedir.

Bu enzimin eksikliği, erken gelişim sırasında çeşitli genlerin düzenlenmesini bozar. Bu mutasyonlar enzimde bir azalmaya yol açtıkları için “fonksiyon kaybı” olarak tanımlanırlar. Bununla birlikte, bu değişikliklerin durumun belirli özelliklerine nasıl yol açtığı belirsizdir.

3: Koloboma

Koloboma, doğumda (konjenital) mevcut olan bir veya iki gözün kusurudur. Koloboma, “kusurlu” anlamına gelen Yunanca bir kelimeden gelir. Gözün içindeki veya çevresindeki normal dokunun doğumdan itibaren eksik olduğu durumları tanımlamak için kullanılır.

Koloboma, gözün erken gelişiminde rol oynayan ve çoğu tanımlanmamış birçok gendeki değişikliklerden kaynaklanabilir.

4: Kanserler

KAT6B genini içeren genetik değişiklikler, belirli kanser türleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu mutasyonlar somatiktir, yani bir kişinin yaşamı boyunca edinilir ve yalnızca belirli hücrelerde bulunur.

Genetik değişiklikler, KAT6B genini içeren 10. kromozomun bölgesini bozan kromozomal yeniden düzenlemelerdir (translokasyonlar). Araştırmacılar, akut miyeloid lösemi (AML) adı verilen kan oluşturan hücrelerin kanseri olan bazı kişilerde, kromozom 10’un bu bölgesini kromozom 16’nın bir kısmına bağlayan bir translokasyon buldular.

Bu translokasyon, bir kişi başka bir kanser türü için kemoterapi gördükten sonra ortaya çıkabilen bir kan bozukluğu olan tedaviye bağlı miyelodisplastik sendromlu bazı kişilerde de tanımlanmıştır.

KAT6B genini içeren translokasyonların kanser gelişimi ile nasıl ilişkili olduğu belirsizdir. Bu değişiklikler muhtemelen histon modifikasyonunu değiştirir ve bu da gen aktivitesinin normal düzenlenmesini engelleyebilir. Bozulmuş gen regülasyonu, anormal hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesine ve bölünmesine izin vererek kanserlerin büyümesine katkıda bulunabilir.

5: Tümörler

KAT6B genini içeren somatik değişiklikler, aynı zamanda rahim fibroidleri olarak da bilinen rahim içinde kanserli olmayan büyümeler olan rahim leiomyomlu bazı kişilerde de tespit edilmiştir.

Rahim leiomyomları yetişkin kadınlarda yaygındır. Bu büyümeler pelvik ağrıya ve anormal kanamaya neden olabilir ve bazı durumlarda biyolojik çocuk sahibi olamama (kısırlık) ile sonuçlanabilir.

Rahim leiomyomlarıyla ilişkili genetik değişiklik, KAT6B genini içeren kromozom 10 bölgesi ile kromozom 17’nin belirli bir bölgesi arasındaki bir translokasyondur. Bu translokasyonun tümör gelişimi ile nasıl ilişkili olduğu belirsizdir.

Normal gen regülasyonunu bozan histon modifikasyonundaki değişiklikler, belirli hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünmesine izin vererek bir tümörün büyümesine yol açabilir.

Genomik Konum (Lokasyon)

KAT6B geni 10. kromozom üzerinde yer alır.

KAT6B Geni İçin Kullanılan Diğer İsimler

 • GTPTS
 • histon asetiltransferaz KAT6B
 • histon asetiltransferaz MORF
 • histon asetiltransferaz MOZ2
 • histon asetiltransferaz MYST4
 • K(lizin) asetiltransferaz 6B
 • KAT6B_ İNSAN (KAT6B_HUMAN)
 • Monositik lösemi çinko parmak proteini ile ilgili faktör
 • MORF
 • MOZ ile ilgili faktör
 • MOZ2
 • MYST histon asetiltransferaz (monositik lösemi) 4
 • MYST-4
 • MYST4
 • qkf
 • Querkopf
 • ZC2HC6B

Kaynaklar ve Referanslar:
1: What is the SMOC1 gene?

onay Bu yazı yalnızca "yüksek kaliteli kaynaklar" referans alınarak yazılmıştır.
YAZAR: Cüneyt Şakar
Genel sağlık, hastalıklar ve sağlıklı yaşam bilgisini erişilebilir ve anlaşılabilir hale getirmeye adamış sertifikalı bir sağlık yazarıdır.
Başa dön tuşu