Hurthle Hücreli Tiroid Kanseri: Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

Hurthle hücreli tiroid kanseri (Hurthle cell thyroid cancer), nadir bir tiroid kanseri türüdür. Hurthle hücre kanseri, Hurthle hücre karsinomu ve oksifilik hücre karsinomu olarak da adlandırılır.

Tiroid, boynun alt kısmında bulunan kelebek şeklindeki bir bezdir. Vücudunuzun metabolizmasını düzenlemek için gerekli olan hormonları salgılar.

Hürthle hücre karsinomu bir tür foliküler tiroid karsinomu olarak sınıflandırılır ve tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %3’ünü oluşturur. Foliküler tiroid kanserine bazı açılardan benzerdir, ancak mikroskop altında incelendiğinde farklı bir görünüme sahiptirler ve daha agresif olma eğilimindedir.

Foliküler tiroid kanseri lenf düğümlerine nadiren yayılmasına rağmen, Hurthle hücreli tiroid kanseri, hastaların % 25’inde sıklıkla boyundaki lenf düğümlerini işgal ettikten sonra teşhis edilir.

Ek olarak, Hurthle hücre tiroid kanseri akciğer, karaciğer veya kemiğe yayılabilir. Böbreküstü bezlerine ve beyine yayılan nadir durumlar da tarif edilmiştir.

Bu tümörler genellikle 50 ila 60 yaş arasındaki kişileri etkiler, ancak herhangi bir grubunu etkileyebilir. kadınlarda erkeklerden daha sık görülür ve Kafkas ırkını diğer ırklara göre daha yüksek bir oranda etkiler.

Hurthle Hücreli Tiroid Kanseri Nedenleri

Hurthle hücre kanserine neyin sebep olduğu belinmemektedir.

Risk faktörleri

Tiroid kanseri gelişme riskini artıran faktörler şunlardır:

 • Kadın olmak
 • Daha yaşlı olmak
 • Baş ve boyunda radyasyon tedavisi öyküsü olması

Hurthle Hücreli Tiroid Kanseri Belirtileri

Hurthle hücre kanseri her zaman semptomlara neden olmaz ve bazen başka bir nedenden dolayı yapılan bir fizik muayene veya görüntüleme testi sırasında tespit edilir.

Hurthle hücre kanserinin belirtileri görüldüğünde şunları içerebilir:

 • Adem elması (larinks tümseği) altında hızlı büyüyen bir yumru
 • Kronik bir boğuk ses
 • Disfaji (yutma güçlüğü)
 • Dispne (nefes darlığı)
 • Kalıcı öksürük

Bu belirtilere sahip olma mutlaka Hurthle hücre kanserine sahip olduğunuz anlamına gelmez. Bunlar, tiroit bezinin iltihaplanması veya tiroidin kansersiz genişlemesi (guatr) gibi diğer tıbbi durumların belirtileri olabilir.

Hurthle Hücreli Tiroid Kanseri Teşhisi

Hurthle hücre kanserini teşhis etmek için kullanılan testler ve prosedürler şunlardır:

 • Fiziki muayene: Doktorunuz boynunuzu inceleyecek, tiroidinizin boyutunu kontrol edecek ve lenf bezlerinin şişip şişmediğini kontrol edecektir.
 • Kan testleri: Kan testleri, tiroid fonksiyonundaki anormallikleri tespit etmek için yapılabilir.
 • Görüntüleme testleri: Ultrason ve bilgisayarlı tomografi de dahil olmak üzere görüntüleme testleri, doktorunuzun tiroidde anormal bir büyümenin olup olmadığını belirlemesine yardımcı olabilir.
 • Tiroid dokusunun bir örneğini alma (biyopsi): Tiroid biyopsisi sırasında, ultrason görüntüleriyle yönlendirilen ince bir iğne boynunuza geçirilir. İğne, tiroid dokusunun bir örneğini çeken bir şırıngaya bağlanır. Örnek kanser belirtileri için bir laboratuarda analiz edilir.
Hurthle Hücreli Tiroid Kanseri Tedavisi

Çoğu birey için en iyi ve genellikle tedavinin tek yolu, tüm tiroid bezini ve ilişkili lenf düğümlerini cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Bununla birlikte başka tedavi seçenekleri de kullanılabilir.

Ameliyat

Lobektomi olarak bilinen tiroid bezinin kısmen çıkarılması veya total tiroidektomi olarak bilinen tiroid bezinin tamamen çıkarılması, hurthle hücreli tiroid kanseri için en yaygın tedavidir.

Tiroidektomi sırasında cerrah, vücudun kalsiyum seviyesini düzenleyen küçük komşu bezlerin (paratiroid bezleri) zarar görmemesi için yakın tiroid dokusunun küçük kenarlarını bırakır. Kanserin yayılma şüphesi varsa çevredeki lenf düğümleri de kaldırılabilir.

Radyoaktif İyot Tedavisi

Radyoaktif iyot, birçok tiroid kanseri tipi için faydalı bir cerrahi olmayan tedavidir, ancak Hürthle hücre kanserinde sadece az sayıda vakada radyoaktif iyot tedavisi kullanılabilmektedir. Radyoaktif iyot tedavisi, radyoaktif bir sıvı içeren bir kapsülün yutulmasını içerir.

Radyasyon Tedavisi

Radyasyon tedavisi, metastaz semptomlarını gidermek, tekrarlayan tümörleri kontrol etmek ve nüksetmeyi önlemek için kullanılır. Radyasyon tedavisinde, kanser hücrelerini öldürmek için X-ışınları veya protonlar gibi yüksek güçlü enerji ışınları kullanılır.

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerinin cerrahi ve radyoaktif iyot tedavisinden sonra kalması veya Hurthle hücre kanserinin yayılması durumunda bir seçenek olabilir.

Hedefe Yönelik İlaç Tedavileri

Hedefe yönelik ilaç tedavileri, kanser hücrelerinde belirli anormalliklere saldıran ilaçları kullanır. Hedefli terapi, Hurthle hücre kanseriniz diğer tedavilerden sonra geri dönerse veya vücudunuzun uzak bölgelerine yayılırsa tercih edilebilir.

onay Bu yazı yalnızca "yüksek kaliteli kaynaklar" referans alınarak yazılmıştır.
YAZAR: Cüneyt Şakar
Genel sağlık, hastalıklar ve sağlıklı yaşam bilgisini erişilebilir ve anlaşılabilir hale getirmeye adamış sertifikalı bir sağlık yazarıdır.
Başa dön tuşu