Duktal Karsinoma İn Situ Nedir? Belirtileri, Tedavisi

Duktal karsinoma in situ (DCIS), non-invaziv bir meme kanseri türüdür. Duktal karsinoma in situ ayrıca intraduktal karsinom ve evre 0 meme kanseri olarak da adlandırılmaktadır. DCIS meme kanserinin erken bir şeklidir ve tüm meme kanserlerinin yaklaşık % 12’sini oluşturur.

Memeler, salgı bezleri, lifli ve yağlı dokularla çevrili loblardan (süt üreten bezler) ve kanallardan (meme ucuna süt taşıyan tüplerden) oluşur.

Meme kanseri, memedeki hücreler anormal bir şekilde bölünmeye ve büyümeye başladığında başlar. Kanser hücreleri memenin süt kanalları içinde geliştiğinde ancak kanalların içinde kaldıklarında (in situ), duktal karsinoma in situ (DCIS) olarak adlandırılır.

DCIS, non-invaziv veya pre-invaziv bir meme kanseridir. Bu, süt kanallarını düzenleyen hücrelerin kanser hücrelerine dönüştüğü, ancak henüz kanalların duvarlarından yakındaki meme dokusuna ya da vücudun diğer bölgelerine yayılma yeteneğini geliştirmediği anlamına gelir.

Ancak DCIS’deki hücreler kanser hücreleri olduğu için, tedavi edilmediğinde invaziv meme kanserine (süt kanallarının ötesine geçen kanser) dönüşebilir. İnvaziv meme kanseri, vücudun diğer bölgelerine yayılma potansiyeline sahiptir. Ancak, kanserin vücudun başka bir bölgesine yayıldığı veya yayılacağı anlamına gelmez, sadece bir olasılıktır.

Tedavi edilmeyen her DCIS, invaziv bir meme kanserine dönüşmez. Ancak meme uzmanları, DCIS’in hangi vakalarının invaziv bir kanser olacağının kesin olarak söylenmesi mümkün olmadığı için DCIS tedavisini önerebilirler.

Duktal Karsinoma İn Situ Neden Oluşur?

DCIS, meme kanalı hücrelerinin DNA’sında genetik mutasyonlar meydana geldiğinde oluşur. Genetik mutasyonlar hücrelerin anormal görünmesine neden olur, ancak hücrelerin henüz meme kanalından çıkma yetenekleri yoktur.

Araştırmacılar, DCIS’e neden olan anormal hücre büyümesini neyin tetiklediğini tam olarak bilmiyor.

Risk Faktörleri

DCIS ve invaziv meme kanseri için risk faktörleri benzerdir. Meme kanserinin neden geliştiği tam olarak belli değil, ancak bazı faktörler bunu geliştirme riskini artırabilir. Bunlar şunları içerir:

 • Artan yaş: DCIS riski yaşla birlikte artar. 35 yaşın altındaki kadınlarda nadir görülür.
 • Önceki meme kanseri ve bazı kanserli olmayan (iyi huylu) meme koşulları: Önceki meme kanseri ve atipik hiperplazi gibi kişisel iyi huylu meme hastalığı öyküsüne sahip olmak riski artırabilir.
 • Yoğun meme dokusu: Yoğun meme dokusuna sahip olan kadınların meme kanseri geliştirme olasılığı biraz daha fazladır.
 • Hamileliğin olmaması: Hiç doğum yapılmaması veya ilk doğumun 30 yaşından sonra olması da riski artırabilir.
 • Emzirmemek: Hiç emzirmemiş kadınlar bir yıldan fazla emziren kadınlardan biraz daha fazla risk altındadır.
 • Âdet başlama yaşı ve menopoz: Âdet dönemleri 12 yaşından önce başlayan veya geç menopoz geçiren kadınlar (50 yaşından sonra) biraz daha yüksek risk altındadır.
 • Hormon replasman tedavisi (HRT): Bu, menopozun bazı etkilerini azaltır ancak meme kanseri riskini artırabilir. Doktorunuza HRT almanın yararları ve olası riskleri hakkında konuşabilirsiniz.
 • Yaşam tarzı faktörleri: Menopozdan sonra fazla kilolu olmak, uzun yıllar boyunca fazla alkol tüketmek ve genç yaşlardan itibaren yoğun şekilde sigara içmek de riski artırabilir.
 • Genetik: Meme kanseri riskini artıran genetik mutasyonları taşımak da meme kanseri riskini artırabilir. Kalıtsal meme kanserinde en sık bulunan iki gen, BRCA1 ve BRCA2 olarak adlandırılır.

Duktal Karsinoma İn Situ Belirtileri

DCIS genellikle herhangi birtiye neden olmaz. DCIS vakalarının çoğu rutin meme taraması sırasında veya başka bir nedenle bir mamografi (meme röntgeni) yapıldığında bulunur.

Bazen DCIS, insanların bir yumru veya meme ucundan boşalma (deşarj) gibi bir meme değişikliği olduğunda bulunur. Bununla birlikte, DCIS’li birinin meme değişikliği varsa, invaziv bir meme kanseri olma olasılığı daha yüksektir.

DCIS’li bazı kimselerde, nadir olmasına rağmen memenin Paget hastalığı olarak bilinen meme başı ile ilgili bir tür döküntüleri vardır.

DCIS Nasıl Derecelendirilir?

DCIS, hücrelerin mikroskopta nasıl göründüğüne bağlı olarak derecelendirilir. Normal mem hücrelerine göre ne kadar farklı olduklarına ve ne kadar çabuk büyüdüklerine göre not verilir. DCIS düşük, orta veya yüksek dereceli olarak derecelendirilir. DCIS’de hücrelerin derecesi önemlidir. DCIS’nin memeye geri dönme veya invaziv bir kansere dönüşme olasılığını gösterir.

Duktal karsinoma in situnun üç derecesi vardır: Düşük (grade 1), orta (grade 2) ve yüksek (grade 3).

 • Duktal karsinoma in situ grade 1: Hücreler normal meme hücrelerine benzer ve genellikle yavaş büyür. Kanser hücrelerinin çevreleyen dokuya yayılma olasılığı daha düşüktür.
 • Duktal karsinoma in situ grade 2: Hücreler daha anormal görünür ve düşük dereceli DCIS’den biraz daha hızlı büyür.
 • Duktal karsinoma in situ grade 3: Hücreler normal meme hücrelerinden oldukça farklı görünür ve daha hızlı büyür.

Yüksek dereceli DCIS’in geri dönme veya invaziv bir kanser haline gelme olasılığı düşük dereceli DCIS’den daha yüksektir. Düşük dereceli DCIS
hâlâ invaziv kansere dönüşebilir, ancak bu genellikle yüksek dereceli DCIS’den daha uzun sürer.

DCIS’in derecesini bilmek doktorlarınızın sizin için en iyi tedaviye karar vermesine yardımcı olur.

DCIS Nasıl Teşhis Edilir?

DCIS, aşağıdakilerden birini veya birkaçını içerebilen bir dizi test kullanılarak teşhis edilir:

 • Fiziksel muayene: Doktorunuz fiziksel muayene sırasında memede küçük bir yumru hissedebilir, ancak DCIS’de belirgin bir şişlik nadirdir. DCIS’in fizik muayene sırasında hissedilmediği durumlarda, mamografi ile sıklıkla tespit edilebilir.
 • Mamografi: DCIS genellikle mamografi ile bulunur. Eski kanser hücreleri öldükçe ve biriktikçe, parçalanmış hücrelerde küçük kalsiyum lekeleri (“kalsifikasyon” veya “mikrokalsifikasyon”) oluşur. Mamogram, kanallardaki kanser hücrelerini, beyaz lekeler veya gölge gibi görünen bu mikrokalsifikasyonların bir kümesi olarak gösterecektir.
 • Biyopsi: Şüpheli bir mamogramınız varsa, doktorunuz muhtemelen biyopsi yaptırmanızı isteyecektir. Biyopsi yapmanın iki yolu vardır:
 • 1: İnce iğne aspirasyon biyopsisi: Memeye çok küçük, içi boş bir iğne sokulur. Bir hücre örneği çıkarılır ve mikroskop altında incelenir. Bu yöntem yara izi bırakmaz.
 • 2: Çekirdek iğne biyopsisi: Şüpheli görünen bölgeden birkaç büyük doku örneğini çıkarmak için daha büyük bir iğne yerleştirilir. İğneyi cildin içinden geçirebilmek için cerrahın küçük bir kesi yapması gerekir. Bu, birkaç hafta sonra zorlukla görülebilen çok küçük bir yara izi bırakır.

Duktal Karsinoma İn Situ Tedavisi

DCIS tedavisinin amacı, süt kanallarındaki anormal hücrelerin göğüs dokusuna yayılmadığından ve invazif meme kanseri olmadığından emin olmak ve daha sonra geri dönmesini engellemektir.

Tedavi seçenekleri şunları içerir:

Lumpektomi

Birçok kadın, DCIS bölgesini ve çevresindeki sağlıklı doku sınırını kaldırmak için ameliyat olur. Buna geniş lokal eksizyon (WLE) veya meme koruyucu cerrahi veya bazen lumpektomi denir.

Bu ameliyattan sonra, DCIS hücreleri çok anormal görünüyorsa (yüksek dereceli) meme dokusunun geri kalan kısmında radyoterapi de verilebilir. Radyoterapi tedavisi, hala meme dokusunda bulunabilecek anormal hücreleri öldürmeyi amaçlar.

Araştırmalar, lumpektomi ile tedavi edilen kadınların, mastektomi uygulanan kadınlardan biraz daha yüksek tekrarlama riski olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, iki grup arasındaki hayatta kalma oranları çok benzerdir.

Mastektomi

Mastektomi, meme dokusunun tümünü çıkarmak için yapılan bir işlemdir. DCIS süt kanalları içinde yaygınsa veya radyoterapiye uygun değilseniz önerilebilir.

Mastektomi geçiriyorsanız, genellikle meme rekonstrüksiyonunuz (meme onarımı) da yapılır. Bu, mastektominizle aynı anda (acil rekonstrüksiyon) veya aylar veya yıllar sonra (gecikmeli rekonstrüksiyon) yapılabilir.

DCIS invaziv olmadığı için, ameliyat tipik olarak lenf bezlerinin kolunuzun altından çıkarılmasını gerektirmez. Lenf bezlerinde kanser bulma şansı oldukça düşüktür.

Ameliyat sırasında elde edilen doku, doktorunuza anormal hücrelerin meme kanalı dışına yayılabileceğini düşündürürse veya mastektomi yaptırıyorsanız, bir sentinel düğüm biyopsisi veya bazı lenf düğümlerinin çıkarılması ameliyatın bir parçası olarak yapılabilir.

Hormon Tedavisi

Hormon tedavisi, hormonların kanser hücrelerine ulaşmasını engellemek için kullanılan bir tedavidir ve hormonlara (hormon reseptör pozitif meme kanseri) yanıt olarak büyüyen kanserlere karşı etkilidir.

Hormon tedavisi, DCIS için kendi başına bir tedavi değildir, ancak her iki memede de DCIS varsa veya invaziv meme kanseri gelişme riskini azaltmak amacıyla cerrahi veya radyasyondan sonra verilen ek (adjuvan) bir tedavi olarak kabul edilebilir.

Alternatif Tıp

DCIS’yi iyileştirecek veya invazif meme kanseri teşhisi riskini azaltacak alternatif bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır.

Bunun yerine, tamamlayıcı ve alternatif tıp tedavileri, teşhisinizle ve tedavinizin sıkıntı gibi yan etkileri ile başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Eğer sıkıntılıysanız, uyumakta zorluk çekebilir ve kendinizi tanı konunuzu sürekli düşünürken bulabilirsiniz. Kızgın ya da üzgün hissedebilirsiniz.

Doktorunuzla duygularınız hakkında konuşun. Doktorunuzun semptomlarınızı hafifletmek için bazı stratejileri olabilir.

Doktorunuzun önerileriyle birlikte, tamamlayıcı ve alternatif tıp tedavileri de yardımcı olabilir. Örnekler şunları içerir:

 • Sanat Terapisi
 • Egzersiz
 • Meditasyon
 • Müzik terapisi
 • Gevşeme egzersizleri
 • Tinsellik

Kaynaklar ve Referanslar:
1: Ductal carcinoma in situ (DCIS)
2: Ductal carcinoma in situ: Symptoms, diagnosis, and treatment
3: Ductal carcinoma in situ (DCIS) – symptoms and causes

onay Bu yazı yalnızca "yüksek kaliteli kaynaklar" referans alınarak yazılmıştır.
YAZAR: Cüneyt Şakar
Genel sağlık, hastalıklar ve sağlıklı yaşam bilgisini erişilebilir ve anlaşılabilir hale getirmeye adamış sertifikalı bir sağlık yazarıdır.
Başa dön tuşu