Öfori Nedir? Tipleri, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi

Öfori (euphoria), yoğun zevk, mutluluk, memnuniyet ve heyecan duyguları ile karakterize duygusal bir durumu ifade eder. Bu yoğun mutluluk ya da esenlik duyguları bir insanın normalde hissettiğinden çok daha fazladır ve durumla orantısızdır.

Bu durum doğal olarak tetiklenebilir (örneğin, egzersize, sosyal aktivitelere, romantizm / cinsel tepki ve sanatsal uğraşlara tepki olarak), kimyasal olarak tetiklenebilir (örn. Eğlence amaçlı uyuşturucu kullanımı) veya nörolojik bir durumdan (örn. Mani) kaynaklanabilir.

Ayrıca, bazı aktiviteler, bazı ilaçların yan etkisi ve diğer bazı etmenlerle de ortaya çıkabilir.

Öfori Tipleri

Çeşitli öfori türleri, öforiyi tetikleyen uyaran türlerine bağlıdır. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmıştır:

Müzik Kaynaklı Öfori

Müzik, coşku ve artan zevk gibi duyguları uyarabilen tanımsız veya soyut bir uyarıcıdır. Bu, beynin ödül merkezinin uyarılması nedeniyle oluşur.

Egzersize Bağlı Öfori

Aerobik gibi sürekli egzersiz, bir öfori durumuna neden olabilir. Uzun mesafeli koşu da yaygın olarak “Koşucu Sarhoşluğu (Runner’s High)” olarak adlandırılan öforiye neden olabilir.

İlaca Bağlı Öfori

Psikedelik ilaçlar öforiye neden olabilir. Bu nedenle, genellikle “öforijenik” olarak adlandırılırlar. Etki mekanizmaları, beynin ödül merkezinin uyarılması sonucu dopamin salgılanmasına bağlıdır.

Cinsel İlişkiye Bağlı Öfori

Beynin limbik sistemindeki zevk merkezlerinin uyarılmasından kaynaklanan cinsel ilişki sırasında sıklıkla bir öfori durumu yaşanır.

Hipoksi Kaynaklı Öfori

Hipoksi, vücut dokularında oksijen eksikliği olarak tanımlanır. Bu durum da öforiye neden olabilir. Ayrıca irtifa hastalığı da öforiye neden olabilir.

Nöropsikiyatrik Öfori

Etkilenen bireylerde öfori durumuna neden olan birkaç nöropsikiyatrik durum vardır. Bu tür bozukluklar arasında bipolar bozukluk, epilepsi ve migren baş ağrıları bulunur.

Bipolar bozukluğu (ve diğer bazı koşulları) olan bireylerde, öfori hızlı konuşma, büyüklük kompleksi ve artan fikir uçuşlarını içeren mani dönemleriyle ilişkilidir.

Epilepsisi olan veya migren baş ağrısından etkilenen bazı bireylerde öfori, semptomların başlamasıyla veya sonrasında ortaya çıkabilir.

Kesin mekanizmalar bilinmemekle birlikte, bu koşullarla ilişkili öforik bir durumun, migren baş ağrısı veya epilepsinin ilerlemesi sırasında ortaya çıkan bozulmuş beyin kimyasına atfedildiği düşünülmektedir.

öfori kadınlar

Öforinin Nedenleri Nelerdir?

Öforinin nedenleri şunları içerebilir:

 • Ruhsal Bozukluklar: Bunlar unipolar depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni ve siklotimik kişilik bozukluğunu içerir.
 • Uyuşturucu Bağımlılığı / İstismarı: Kokain, esrar ve eroin gibi uyuşturucu maddelerin kullanımı.
 • Alışkanlık Yapıcı Ajanlar: Bunlar genellikle yukarıda belirtilen bağımlılık yapan uyuşturuculardan daha az şiddetlidir. Bunlar öncelikle alkol, nikotin ve kafeini içerir.
 • Nörolojik Bozukluklar: Bunlar, genellikle bir nörolog veya beyin cerrahı tarafından tedavi edilmesi gereken petit mal nöbetleri (absans nöbet), multipl skleroz, migren, kafa yaralanması ve kafa travması gibi bazı nörolojik bozuklukları içerir.
 • Diğer nedenler: Öfori, hipoksi veya oksijen yoksunluğundan kaynaklanabilir. Hipertiroidizm de öforiye neden olabilir.

Öfori Belirtileri Nelerdir?

Öforinin başlıca belirtileri ve bulguları şunlardır:

 • Aşırı mutluluk ve esenlik hissi
 • Ruh hali değişimleri
 • Halüsinasyonlar
 • Oryantasyon
 • Paranoya
 • Karışıklık
 • Huzursuzluk
 • Anksiyete

Nasıl Teşhis Edilir?

Öfori genellikle ev atmosferi, sosyo-ekonomik durum ve aile öfori öyküsü gibi faktörler dahil olmak üzere hastanın durumunu değerlendirmek için hastanın ayrıntılı bir tıbbi öyküsü alınarak teşhis edilir.

Daha sonra kapsamlı bir fizik muayene yapılır ve ardından hastanın psikiyatrist tarafından ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılır.

 • Psikiyatrik Değerlendirme: Psikiyatrik değerlendirmenin temel amacı, sorunun gerçek nedenini bulmak için hastanın zihinsel durumunu davranışsal düzeninden anlamaktır.
 • Mini-Zihinsel Durum İncelemesi (MMSE): Bu, hastanın zihinsel durumuna yansıtabilecek görünüm, davranış, bilişsel yetenek, konuşma düzeni, halüsinasyon kanıtları ve diğer belirtileri değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Alzheimer hastalığını öforinin altında yatan bir neden olarak değerlendirmek için yararlıdır.

 • Duygudurum Kalıplarının Kaydı: Psikiyatrist hastadan günlük ruh hali değişiklikleri, uyku düzenindeki değişiklikler ve diğer çeşitli faktörleri kaydeden bir grafik tutmasını isteyecektir. Bu tablo psikiyatrın hasta için bir tedavi rejimi planlaması için çok önemlidir.
 • Laboratuvar Testleri: Altta yatan bir nedenden şüpheleniliyorsa laboratuvar testleri istenebilir. Örneğin, alkol bağımlılığından şüpheleniliyorsa, kandaki alkol seviyesini tespit etmek için bir kan testi veya bir karaciğer fonksiyon testi (LFT) yapılabilir.

Hipertiroidizmden şüpheleniliyorsa, T3, T4 ve TSH’yi ölçen bir tiroid fonksiyon testi (TFT) yapılabilir.

 • Beyin Görüntüleme: Doktor, beyin aktivitesindeki değişikliklerin eşlik ettiği anatomik değişikliklerin öforik durumun altında yatan neden olabileceğinden şüphelenirse bilgisayarlı tomografi (BT) taraması ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme teknikleri uygulanabilir.

Öfori Tedavisi

Öforinin tedavisi genellikle altta yatan bozukluğun tedavisini içerir. Tedavi genellikle tanıya göre kişiselleştirilir. Altta yatan nedene bağlı olarak aşağıdaki tedavi stratejileri uygulanabilir:

Ruhsal Bozukluklar: Altta yatan zihinsel bozukluklar genellikle psikoterapi seansları ile desteklenen düzenli takiplerle ilaçlarla tedavi edilir.

Uyuşturucu / Alkol Suistimali: Bunlar detoksifikasyon ve bağımlılık giderme programları, rehabilitasyon programları, psikoterapi ve düzenli izleme ve takiplerle tedavi edilebilir.

Alzheimer Hastalığı: Alzheimer hastalığı öforiye neden olabilir, ancak hastalığın tedavisi olmadığından semptomları durdurmak çok zordur. Bununla birlikte, bazı ilaçlar bilişsel işlevi geliştirebilir ve öfori gibi hafif duygusal dalgalanmaları önleyebilir.

Hipoksi: Hipoksi durumunda, oksijen doygunluğu nabız oksimetresi ile ölçülür ve ardından düzeltici önlemler alınır. İrtifa hastalığı durumunda, oksijen takviyesi ile birlikte daha düşük irtifalara hızlı transfer gereklidir. Kasıtlı asfiksi genellikle öfori yaşayan ergenler arasında yaygındır. Bu tür öforiyi önlemek için uygun danışmanlık şarttır.

Hipertiroidizm: Bu durum anti-tiroid ilaçlarının uygulanmasıyla ele alınabilir. Radyoaktif iyot, tiroid bezini yavaşça küçültmek için kullanılabilir ve sonunda tahrip olmasına neden olur. Bazen tiroid bezini tamamen çıkarmak için ameliyat gerekebilir.

Nörolojik Bozukluklar: Kafa yaralanmaları durumunda, genellikle bir beyin cerrahının cerrahi müdahalesi gerekir. Petit mal nöbetleri ve temporal lob epilepsisi gibi diğer durumlar çeşitli anti-epileptik ilaçlarla tedavi edilebilir.

Öforiyi Önleme

Öfori birçok altta yatan durumdan kaynaklansa da, bunların sadece bir kısmı aslında önlenebilir. Bunlar esasen uyuşturucu kullanımı, tütün kullanımı ve alkolizmi içerir.

Bunlar, ilk etapta kendi kendine kısıtlama ve yaşam tarzı değişiklikleri yaparak alışkanlığı başlatmayarak önlenebilir.


Kaynaklar ve Referanslar:
1: About euphoria
2: What is euphoria?

onay Bu yazı yalnızca "yüksek kaliteli kaynaklar" referans alınarak yazılmıştır.
YAZAR: Cüneyt Şakar
Genel sağlık, hastalıklar ve sağlıklı yaşam bilgisini erişilebilir ve anlaşılabilir hale getirmeye adamış sertifikalı bir sağlık yazarıdır.
Başa dön tuşu