3M Sendromu Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

3M sendromu (3M syndrome), kısa boy (cücelik) ve olağandışı yüz özellikleri de dahil olmak üzere iskelet anormalliklerine neden olan nadir bir hastalıktır.

Hastalığın adı, ilk olarak onu tanımlayan üç araştırmacının baş harflerinden gelir: Miller, McKusick ve Malvaux.

Bu yazıda: 3M sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? 3M sendromunun teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır? gibi soruların ayrıntılı yanıtlarını bulabilirsiniz.

3M Sendromu Nedir?

3M sendromu, düşük doğum ağırlığı, kısa boy (cücelik), baş ve yüz (kraniyofasiyal) alanın karakteristik anormallikleri, ayırt edici iskelet malformasyonları ve / veya diğer fiziksel anormallikler ile karakterize oldukça nadir görülen bir genetik bozukluktur.

3M sendromlu bireyler doğumdan önce çok yavaş büyürler ve bu yavaş büyüme çocukluk ve ergenlik döneminde de devam eder. Düşük doğum ağırlığı ve boyları vardır ve diğer aile bireylerinden çok daha küçük kalırlar, yaklaşık 120 santimetre ila 130 santimetreye kadar bir boyları vardır.

Etkilenen bazı bireylerde, baş normal boyuttadır ancak vücuda kıyasla orantısız şekilde büyük görünmektedir. Bu bozukluğu olan diğer insanlarda, baş alışılmadık derecede uzun ve dar bir şekle (dolikosefali) sahiptir. Zeka, 3-M sendromundan etkilenmez ve yaşam beklentisi genellikle normaldir.

3M sendromunun tedavisi yoktur, uygulanan tedaviler her bireyde belirgin olan spesifik semptomlara yöneliktir.

3M Sendromu Ne Kadar Yaygındır?

3-M sendromunun prevalansı bilinmemektedir. Bu bozukluğu olan dünya çapında yaklaşık 100 kişi tıp literatüründe tarif edilmiştir. Hem erkek hem de kadınlar etkilenebilir ve dünya çapında, tüm ırksal ve etnik grupların bireyleri etkilenebilir.

Rusya’nın Sibirya eyaletindeki izole Yakut popülasyonunda “Yakut kısa boy sendromu” adı verilen 3M sendromunun bir varyantı tespit edilmiştir. 3M sendromunun karakteristik fiziksel özelliklerinin çoğuna sahip olmanın yanı sıra, bu bozukluğa sahip insanlar genellikle bebeklik döneminde hayatı tehdit eden solunum problemleri ile doğarlar.

3M Sendromunun Nedenleri

3M Sendromu, üç genden birindeki mutasyonlardan kaynaklanır: CUL7, OBSL1 ve CCDC8.

Bu durum otozomal resesif (çekinik) bir şekilde kalıtsaldır. Bu, kişinin hastalığa sahip olması için sorumlu genin her iki kopyasında da (her bir ebeveynden değişmiş bir kopya) bir değişikliğe (mutasyona) sahip olması gerektiği anlamına gelir.

3M Sendromu Belirtileri

3M Sendromunun belirti ve semptomları değişkendir, şunları içerebilir:

 • Boy kısalığı (cücelik)
 • Anormal yüz özellikleri (öne çıkmış alın, sivri çene, hipoplastik orta yüz, belirgin bir ağız ve dolgun dudaklar, kalın kaşlar)
 • Burun ile ağız arasında uzun bir alan (philtrum)
 • Büyük kulak yapısı
 • Kısa ve geniş bir boyun ve göğüs
 • Normalden daha az eğimli olan omuzlar (kare omuzlar)
 • Alt sırtta aşırı bir omurga eğriliği (hiperlordoz)
 • Dar omurga kemikleri
 • Metafiz anormalliği
 • Uzun kafatası yapısı (dolikosefali)
 • Gecikmiş iskelet olgunlaşması
 • Diş minesinde anormallik, gecikmeli diş çıkması
 • Konjenital kalça çıkığı
 • Omurga eğriliği (skolyoz) ve kamburluk (kifoz)
 • Peygamber sünneti (hipospadias)

Nasıl Teşhis Edilir?

Bazı durumlarda, büyüme geriliği ve/veya 3M sendromunu gösteren diğer karakteristik bulgular doğumdan önce (prenatal olarak) ultrason ile tespit edilebilir.

Çoğu vakada, doğumdan kısa bir süre sonra, ayrıntılı bir klinik değerlendirmeye, karakteristik fiziksel bulguların tanımlanmasına ve/veya ileri görüntüleme teknikleri gibi çeşitli uzmanlık testlerine dayanarak 3M sendromu teşhis edilir. Genetik testler de tanıyı doğrulayabilir ve ilgili spesifik geni tanımlayabilir.

Birçok klinik durum benzer belirti ve semptomlara sahip olabilir. Doktorunuz kesin bir tanıya ulaşmak ve diğer klinik durumları ekarte etmek için ek testler yapabilir.

3M Sendromu Tedavisi

Genetik bir hastalık olduğu için 3M sendromunun tedavisi yoktur. Tedavi genellikle belirti ve semptomları ve gelişen komplikasyonları yönetmek için verilir ve şunları içerebilir:

 • Bazı durumlarda, 3-M sendromu ile ilişkili bazı iskelet anormalliklerinin tedavisine yardımcı olmak için ortopedik teknikler, cerrahi ve/veya diğer destekleyici teknikler kullanılabilir. Cerrahi ve/veya destekleyici önlemler, bozuklukla ilişkili bazı kraniyofasiyal (baş ve yüz), ve diğer anormalliklerin tedavisinde veya düzeltilmesine yardımcı olmak için de kullanılabilir.
 • Diş anormallikleri olan etkilenen bireylerde, bu tür malformasyonları tedavi etmek veya düzeltmek için diş telleri, ağız cerrahisi ve/veya başka düzeltici teknikler kullanılabilir.
 • Büyüme hormonu replasmanı tedavisi
 • 3M sendromunun diğer tedavisi semptomatik ve destekleyicidir

Ayrıca durumun bir aile öyküsü varsa, genetik danışma çocuk için bir planlama yapmadan önce risklerin değerlendirilmesine yardımcı olacaktır.

3M Sendromunun Olası Komplikasyonları Nelerdir?

3M Sendromunun komplikasyonları şunları içerebilir:

 • Şiddetli ağrı
 • Erkeklerde kısırlık
 • Düşük benlik saygısı

Kaynaklar ve Referanslar:
1: What is 3M syndrome?
2: Three M syndrome

onay Bu yazı yalnızca "yüksek kaliteli kaynaklar" referans alınarak yazılmıştır.
YAZAR: Cüneyt Şakar
Genel sağlık, hastalıklar ve sağlıklı yaşam bilgisini erişilebilir ve anlaşılabilir hale getirmeye adamış sertifikalı bir sağlık yazarıdır.
Başa dön tuşu